Jiří KOTLÁŘ

Bakalářská práce

Hodnotová orientace mládeže v ústavní výchově

The value orientation of youth in institutional education
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem ,,Hodnotová orientace mládeže v ústavní výchově" je komparace hodnotové orientace u mladistvých ve věku od patnácti do osmnácti let z výchovných ústavů a mladistvých žijících v rodinném prostředí. Teoretická část se zaobírá problematikou hodnot a hodnotové orientace, včetně klasifikace hodnot a jejich následnou transformací a stabilizací. Dále se věnujeme pojmům mravnost …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is the analysis and comparison of values of juveniles aged 15-18 living in the family environment and juveniles living in protective institutions. The bachelor thesis consists of two parts. The theoretical part contains explanations of concepts of values and value orientation, including classification of values, their transformation and stabilization. We also deal with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Tirpák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTLÁŘ, Jiří. Hodnotová orientace mládeže v ústavní výchově. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta