Mgr. Matěj Schánilec

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic analysis of enterprise
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Strategická analýza podniku“ je provedení komplexní strategické analýzy na vybraném podniku. Použité metody jsou přehledně shrnuty a popsány v teoretické části diplomové práce. Aplikace metod na konkrétní podnik je uvedena v části praktické. Výstupy jednotlivých analýz jsou v závěrečné části této práce hodnoceny ve vzájemných souvislostech a podniku jsou následně doporučeny …více
Abstract:
The objective of the thesis „Strategic company analysis“ is to carry out complex strategic analysis of the chosen company. The methods used are digestedly gathered in the theoretical part of the thesis. Application of the methods in this example is shown in the practical part. Outputs of the analysis are evaluated in mutual relationships towards the end of the thesis. As well various strategies for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta