Mgr. Matěj Schánilec

Master's thesis

Strategická analýza podniku

Strategic analysis of enterprise
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Strategická analýza podniku“ je provedení komplexní strategické analýzy na vybraném podniku. Použité metody jsou přehledně shrnuty a popsány v teoretické části diplomové práce. Aplikace metod na konkrétní podnik je uvedena v části praktické. Výstupy jednotlivých analýz jsou v závěrečné části této práce hodnoceny ve vzájemných souvislostech a podniku jsou následně doporučeny …more
Abstract:
The objective of the thesis „Strategic company analysis“ is to carry out complex strategic analysis of the chosen company. The methods used are digestedly gathered in the theoretical part of the thesis. Application of the methods in this example is shown in the practical part. Outputs of the analysis are evaluated in mutual relationships towards the end of the thesis. As well various strategies for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta