Daniela Švomová

Bakalářská práce

Vnímání kvality života u pacientů po enukleaci oka

Self-perceived quality of life of patients who had undergone eye enucleation
Anotace:
Bakalářská práce zabývající se kvalitou života u pacientů po enukleaci oka je rozdělena do dvou částí - teoretické a průzkumné. Teoretická část je zaměřena na kvalitu života, anatomii oka, samotnou enukleaci a na oční protézy. V průzkumné části je pomocí kvalitativního výzkumu, konkrétně pomocí rozhovorů, zodpovězeno na průzkumné otázky. Výstupem práce je doporučení pro praxi.
Abstract:
My bachelor thesis deal with life quality of patients with eye enucleation, it is divided to two parts - theoretical and recon. Theoretical part is focused on life quality, eye anatomy, enucleation and eye prosthesis. Recon part is focused on qualitative research, particular usage of interviews, which answered recon questions. Purpose of this work id recommendation for practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Holubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švomová, Daniela. Vnímání kvality života u pacientů po enukleaci oka. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra