Bc. Jiří Najberk

Bakalářská práce

Jeskyně Oko (k. ú. Suhrovice, okr. Mladá Boleslav) - historie lokality na základě zpracování archeologických výzkumů

Oko Cave (cadastral district Suhrovice, district Mladá Boleslav) - the site history on the basis of archaeological research
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá vyhodnocením archeologické lokality Jeskyně Oko (katastrální území Suhrovice, okres Mladá Boleslav) na základě zpraco-vání a analýzy archeologických nálezů pocházejících z výzkumů z let 1993 až 2022. Diplomová práce si klade za cíl (1) vyhodnocení a chronologicko-kulturní zařazení archeologického materiálu z dosavadních výzkumů, (2) pokus o interpretaci historického …více
Abstract:
This bachelor's diploma thesis deals with the evaluation of the archaeological site of Jeskyně Oko (cadastral territory of Suhrovice, Mladá Boleslav district) on the basis of the processing and analysis of archaeological findings from the excavations from 1993 to 2022. The aim of the diploma thesis is (1) the evaluation and chronological and cultural classification of the archaeological material from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta