Bc. Emil Červeňan

Diplomová práce

Porovnání výkonu JDBC a Hibernate dotazů v jazyce Java

Performance comparison of JDBC and Hibernate queries in Java language
Abstract:
Thesis refers to an evaluation of Hibernate overhead over JDBC layer. Text of thesis introduces reader into mentioned issue by motivation and analysis of basic related terms. Followed by analysis of this two frameworks with emphasis on selected components, which have potential impact on test results. An methodology is rised on terms of previous analysis results. Paper continues with description and …více
Abstract:
Práca sa zaoberá testovaním režijných nákladov, ktoré pridáva rozhranie Hibernate nad vrstvou JDBC. Text práce čitateľa postupne uvádza do danej problematiky motiváciou a rozborom základných pojmov. Nasleduje analýza spomínaných rozhraní s dôrazom na vybrané komponenty, ktoré majú potenciálne významný vplyv na výsledky testov. Na základe analýzy je stanovená metodika testovania. Práca ďalej obsahuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.