Adéla SKOUMALOVÁ

Bakalářská práce

Archiv obce Skalička 1831-1945 (1950) Inventář

Archive of the Skalička village 1831-1945 (1950) Inventory
Anotace:
Tématem bakalářské diplomové práce je zhotovení archivní pomůcky k nezpracovanému archivnímu fondu Archiv obce Skalička 1831-1945 (1950), který je uložen ve Státním okresním archivu v Šumperku. Vytvoření inventáře umožní možným badatelům nahlížení do uvedeného fondu a snadnou orientaci v něm. Přínosným také bude samotný úvod pomůcky, který poskytuje základní informace k dějinám obce Skaličky.
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is to create a finding tool to an uncompiled archival fund of Skalička village 1831-1945 (1950), which is stored in the State district archive in Šumperk. The creation of the inventory will allow potentional researchers to look into the stated fund with easy orientation in it. The introduction of the finding tool, which provides basic information about the history …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013
Zveřejnit od: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
 • Vedoucí: PhDr. Karel Chobot

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOUMALOVÁ, Adéla. Archiv obce Skalička 1831-1945 (1950) Inventář. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h59bo7 h59bo7/2
24. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
16. 8. 2013
Marklová, E.
21. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.