Mgr. Martin Floreš

Diplomová práce

Následky vad usnesení nejvyššího orgánu korporace ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce

Consequences of Imperfections in Decisions of Company General Meeting with regard to Management Contracts
Anotace:
Předmětem zájmu této práce jsou následky vad těch usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace, která mají vazbu na smlouvu o výkonu funkce. Jsou jimi usnesení o schválení smlouvy o výkonu funkce, usnesení o volbě člena orgánu a usnesení o odvolání člena orgánu. Ambicí této práce je komplexně postihnout téma následků vad těchto usnesení ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce a právům a povinnostem jí …více
Abstract:
The subject matter of the thesis are the consequences of the defects of general meeting resolutions that are related to managerial contracts. They include a resolution on the approval of a managerial contract, a resolution on the election of a body member and a resolution on the removal from office of body member. The thesis aims to comprehensively address the issue of the consequences of the defects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Houdek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo