Martin Turský

Master's thesis

Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh

The effect of New Credit Consumer Law on mortgages
Abstract:
Cílem práce je ukázat, jak nový zákon o spotřebitelském úvěru změnil hypoteční úvěry v České republice a zda to mělo dopad na reálná data. Práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů ve vztahu ke změnám v legislativě koncem roku 2016. Jsou rozebrány základy hypotečních úvěrů, jejich rozdělení na jednotlivé typy a jakými způsoby je možné je splácet. Je zde znázorněn postup při sjednávání hypotečního …more
Abstract:
The goal of the diploma thesis is to show influence of the new Consumer Credit Law on mortgages in Czech Republic and its effect on real data. The thesis is dealing with issues of mortgages, shows types of mortgages and the possibility of repaid. Description of making deal between bank and client is written in next part of thesis. There are shown parameters like LTV, loan interest rate and RPSN as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Jiří Rajl
  • Reader: Jarmila Radová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70841