JUDr. Michal Faltus

Diplomová práce

"Slabiny" zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Weakness" of the Act No. 216/1994 Coll. Arbitration and enforcement of arbitral awards
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je vymezení slabin zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Práce obsahuje v první části vymezení samotného rozhodčího řízení a následně vymezení literaturou zmiňovaných výhod. V druhé části se práce zabývá nevýhodami rozhodčího řízení v jednotlivých fázích řízení, v nichž hraje stěžejní roli problematika rozhodčího řízení ve spotřebitelských …více
Abstract:
The main subject of my diploma thesis is to specify the weak points of the Act No. 216/1994 which regulates the arbitration and the enforcement of arbitration awards. The first part of the work contains the definition of arbitration and subsequently all advantages mentioned in literature. In the next part the work deals with the disadvantages of arbitration and its individual phases, where key role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta