BcA. Einars Everss

Diplomová práce

Transkripce sonáty A dur pro housle a klavír od Césara Francka pro kontrabas

Transcription of César Franck's Sonata A Major for Double Bass
Anotace:
Diplomová práce „Transkripce sonáty A dur pro housle a klavír od Césara Francka pro kontrabas“ pojednává hlavně o problematice transkripce sonáty A dur pro housle a klavír Césara Francka pro kontrabas z technického i interpretačního hlediska.
Abstract:
Diploma thesis „Transcription of César Franck’s Sonata A Major for double bass” deals with the technical and interpretational difficulties of Cesar Franck’s Violin Sonata.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. MgA. Miloslav Jelínek
  • Oponent: MgA. Marek Švestka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jkrdt/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na kontrabas