Bc. Ivana TREFILÍKOVÁ

Diplomová práce

Vliv kombinace inhibitorů histonových deacetyláz na expresi vybraného koaktivátoru ze skupiny regulačních proteinů u na androgenech-nezávislé prostatické nádorové buněčné linie s expresí androgenového receptoru (AR)

The effect of combinations of histone deacetylases inhibitors on coactivator expression detected in androgen-independent prostate cancer cells with androgen receptor expression
Anotace:
Nádorová onemocnění prostaty úzce souvisí s aktivitou androgenového receptoru a jsou spojována také se zvýšenou expresí koaktivátorů AR. Je prokázáno, že inhibitory histonových deacetyláz (HDACs) mají protinádorové účinky, proto je tato diplomová práce zaměřena na vliv kombinace dvou inhibitorů HDACs - tributyrinu a trichostatinu A - na expresi koaktivátorů SRC-1 a p300, androgenového receptoru a PSA …více
Abstract:
Development of prostate cancer depends on an activation of the androgen receptor (AR). Increased expression of coregulator proteins of the AR - coactivators could modulate the AR gene activity. The histone deacetylases (HDACs) inhibitors: tributyrin and trichostatin A have an anticancer effect. Therefore, the diploma thesis is focused on a study of the effect of combinations of these two HDACs inhibitors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Kateřina Trtková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TREFILÍKOVÁ, Ivana. Vliv kombinace inhibitorů histonových deacetyláz na expresi vybraného koaktivátoru ze skupiny regulačních proteinů u na androgenech-nezávislé prostatické nádorové buněčné linie s expresí androgenového receptoru (AR). Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses h63fl2 h63fl2/2
21. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 5. 2012
Marklová, E.
22. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.