Stanislava Komoňová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt Hospic: edukace žáků v tématice umírání a smrti

Anotace:
Ve své absolventské práci se zabývám, myšlenkou jak žáci ZŠ Jasanová, kteří byli zapojeni do projektu Hospic, vnímají pojem smrt a umírání. Zda čas, který děti strávily s osobami v terminálním stádiu života, přispěl k lepšímu pochopení tohoto tématu Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se věnuji pojmu smrt a umírání, historií hospice, myšlenkami a principy hospicové péče, paliativní péči …více
Abstract:
In my diploma thesis I am dealing with an idea on how pupils of primary school Jasanova which were involved in a projet called Hospic feel about death And dying. Whether the time Kids spent with persons in terminal stadium of life could help them to better understand the topic. Graduate thesis is splitted into two parts. In the First part I focus on the terms death and dying, history of Hospic, thoughts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Petra Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc