Bc. Romana Zahnašová

Diplomová práce

Projekt strategického marketingového plánu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče

Strategic Marketing Plan Project for the Palliative and Hospice Care Institute
Anotace:
Tématem diplomové práce je sestavení strategického marketingového plánu zdravotnického zařízení. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá marketingem ve zdravotnictví a dále je charakterizován strategický marketingový proces, strategické plánování a jednotlivé části strategického marketingového plánu. Součástí praktické části je zpracování situační analýzy …více
Abstract:
The theme of the thesis is the compilation of the strategic marketing plan of the medical facility. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with marketing in health care and further it is characterized by strategic marketing process, strategic marketing planning and individual parts of strategic marketing plan. The practical part includes the processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zahnašová, Romana. Projekt strategického marketingového plánu zdravotního ústavu paliativní a hospicové péče. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví