Stanislava Komoňová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt Hospic: edukace žáků v tématice umírání a smrti

Abstract:
Ve své absolventské práci se zabývám, myšlenkou jak žáci ZŠ Jasanová, kteří byli zapojeni do projektu Hospic, vnímají pojem smrt a umírání. Zda čas, který děti strávily s osobami v terminálním stádiu života, přispěl k lepšímu pochopení tohoto tématu Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se věnuji pojmu smrt a umírání, historií hospice, myšlenkami a principy hospicové péče, paliativní péči …more
Abstract:
In my diploma thesis I am dealing with an idea on how pupils of primary school Jasanova which were involved in a projet called Hospic feel about death And dying. Whether the time Kids spent with persons in terminal stadium of life could help them to better understand the topic. Graduate thesis is splitted into two parts. In the First part I focus on the terms death and dying, history of Hospic, thoughts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Reader: Mgr. Petra Chovancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc