Bc. Tomáš Hrabal

Bakalářská práce

Měření finanční stability a výkonnosti firmy a jeho místo v řízení rodinné firmy

Measurement of financial stability and performance and its place in a management of a family business
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje zhodnocení finanční výkonnosti a stability ve společnosti Bonavita. Cílem práce bylo prostřednictvím vybraných ukazatelů finanční analýzy změřit finanční výkonnost a následně zhodnotit finanční stabilitu. Na základě zjištěných výsledků byla navrhnuta doporučení ke zlepšení finanční situace a pozice společnosti.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the evaluation of financial performance and stability in the Bonavita company. The aim of the work was to measure financial performance and evaluate financial stability through selected indicators of financial analysis. Based on the results, recommendations were proposed to improve the financial situation and position of the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní