Bc. Kateřina Šedová

Diplomová práce

Měření výkonnosti pomocí ukazatelů vycházejících z výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích

Performance measurement based on net income indicators and cash flow indicators
Anotace:
Předmětem diplomové práce ”Měření výkonnosti pomocí ukazatelů z výkazu zisku a ztráty a z přehledu o peněžních tocích” je teoreticky popsat, porovnat a zhodnotit vybrané ukazatele měření výkonnosti vytvořené na základě výsledku hospodaření a na základě peněžních toků, zjištěné poznatky aplikovat na měření výkonnostních ukazatelů v konkrétní společnosti, výsledky zhodnotit a doporučit vhodný ukazatel …více
Abstract:
The goal of submitted thesis: ”The performance measurement by indicators from the profit and loss account and cash flow indicators” is to theoretically describe, compare and evaluate selected indicators generated by profit and cash flow, the conclusions to applicate to performance measurement in the particular company, the results to evaluate and to recommend appropriate performance indicator to remuneration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta