Barbora Fanturová

Bachelor's thesis

Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci

Assessment an Occupational Risks in a Selected Organization
Abstract:
FANTUROVÁ, Barbora: Posuzování rizik při práci ve vybrané organizaci. [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistika a krizového inženýrství: Ústav krizového řízení. Vedoucí práce: Ing. Slavomíra Vargová, PhD. Studijní obor: Bakalář v oboru Ovládání rizik. Zlín: FLKŘ UTB, 2020. Bakalářská práce se zabývá zjišťování rizik při výkonu práce ve zvolené organizaci. Cílem práce je …more
Abstract:
FANTUROVÁ, Barbora: Assesment an Ocupational Risks in a Selected Organization. [Bachelor Thesis]. Universita of Tomáše Bati in Zlín. Fakulty of Logistics a crisis Ma-nagement: Department of Crisis Management. Advisor: Ing. Slavomíra Vargová, PhD. Qu-alification degree: Bachelor of Risk management. Zlín: FLKŘ UTB, 2020.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fanturová, Barbora. Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci. Uherské Hradiště, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process engineering / Risk Control

Theses on a related topic