Veronika Andrýsková

Bakalářská práce

Moderní trendy v technologii výroby čokolády

Modern trends in the production of chocolate
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na moderní trendy a způsoby zpracování v procesu výroby čokolády. V práci jsou popsány základní procesy a kroky při výrobě čokolády a možné moderní způsoby výroby nebo nové druhy čokolády a různé využití čokolády. Součástí práce je vliv surovin, výrobních procesů a skladování na kvalitu čokolády.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on modern trends and methods of processing in the process of chocolate production. The work describes the basic processes and steps in the production of chocolate and modern methods of processsing in the chocolate production or new types of chocolate and different uses of chocolate. Part of the work is the influence of raw materials, production processes and storage …více
 

Klíčová slova

čokoláda kakao technologie výroba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andrýsková, Veronika. Moderní trendy v technologii výroby čokolády. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin