Veronika Andrýsková

Bachelor's thesis

Moderní trendy v technologii výroby čokolády

Modern trends in the production of chocolate
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na moderní trendy a způsoby zpracování v procesu výroby čokolády. V práci jsou popsány základní procesy a kroky při výrobě čokolády a možné moderní způsoby výroby nebo nové druhy čokolády a různé využití čokolády. Součástí práce je vliv surovin, výrobních procesů a skladování na kvalitu čokolády.
Abstract:
This bachelor thesis is focused on modern trends and methods of processing in the process of chocolate production. The work describes the basic processes and steps in the production of chocolate and modern methods of processsing in the chocolate production or new types of chocolate and different uses of chocolate. Part of the work is the influence of raw materials, production processes and storage …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Andrýsková, Veronika. Moderní trendy v technologii výroby čokolády. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe