Theses 

Analýza požadavků na funkční bezpečnost vozidel – Jaroslav Jelínek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jaroslav Jelínek

Diplomová práce

Analýza požadavků na funkční bezpečnost vozidel

Requirement Analysis of Vehicles Functional Safety

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou požadavků na funkční bezpečnost vozidel. V úvodní části se zabývá obecným popisem principů používaných pro zajištění bezpečnosti a metodami pro stanovení cílové míry poruch systémů, které souvisí s funkční bezpečností. Následuje analýza požadavků na integritu bezpečnosti konstrukčních skupin a subsystémů na vybrané vozidlo. V poslední části je proveden orientační výpočet cílové míry poruch vybraného subsystému vozidla a jeho vyhodnocení s určením funkční bezpečnosti.

Abstract: Master thesis is dealing with analysis of requirements for vehicles functional safety. The introduction part describes general principles used for ensuring security and methods used for determining the target failure of systems which are related to functional safety. The following part analyzes requirements for safety integrity assemblies and subsystems of the selected vehicle. In the last part is created approximate calculation of the target failure of the selected subsystem and its evaluation specifying functional safety.

Klíčová slova: Nebezpečí, požár, riziko, integrita bezpečnosti.

Keywords: Danger, fire, risk, safety integrity.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Famfulík
  • Oponent: Michal Richtář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz