Michal Souček

Bachelor's thesis

Zemní plyn - strategická komodita

Natural gas - strategic commodity
Abstract:
V této bakalářské práci Zemní plyn -- strategická komodita bych chtěl dokázat, že zemní plyn se stává významnou strategickou komoditou, jejíž cenotvorba už není závislá na plynárenském vzorci a vytváří se střetáváním se nabídky s poptávkou (zejména na burze). V souvislosti s touto problematikou pak zanalyzovat český liberální trh, ve kterém obchodníci, kteří mají s dodavateli plynu dlouhodobé kontrakty …more
Abstract:
In this bachelor's thesis Natural gas - strategic commodity I would like to prove that natural gas is becoming important strategic commodity and its price making is not dependent on gas price formula but it is made by supply and demand (especially in exchange). The theses also analyzes Czech liberal gas market, where dealers who have import based on long-term contracts with gas price formula are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: Igor Paholok
  • Reader: Lenka Kovačovská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36594