Bc. Kavanová Kavanová

Diplomová práce

Nemoc jako sociální událost a její zabezpečení v rámci mezinárodního srovnání

Illness as a social event and its security within the international comparison
Anotace:
Diplomová práce se zabývá nemocí jako sociální událostí, s níž právo spojuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, s jejichž pomocí lze předejít, zmírnit nebo překonat tíživou životní situaci, která je nemocí způsobena. Vzniká tak jedinci či rodině, která byla zasažena takovou událostí, nárok na sociální ochranu, která je v České republice poskytována podle systému sociálního zabezpečení. Tato …více
Abstract:
Diploma thesis deals with illness as a social event with which the law links the creation, amendment or demise of rights and obligations with which to prevent, alleviate or overcome the plight of life caused by the disease. Thus, an individual or family who has been affected by such an event becomes entitled to the social protection that is provided under the social security system in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/fjah3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa a sociální politika / Veřejná správa a sociální politika