Theses 

Využití systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch – David PETRŮ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David PETRŮ

Bakalářská práce

Využití systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch

Use of Kovoprog when machining contoured surfaces

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce je shromáždění informací o možnostech systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch ( rotačních i nerotačních ). Práce obsahuje analýzu současných CAM systémů, popis systému Kovoprog a možnosti při obrábění tvarových ploch, technickou dokumentaci ukázkové součásti a jako poslední bod stručný popis při vytváření NC programu v systému Kovoprog. Hlavním aktivem této práce je seznámení čtenáře se systémem Kovoprog a jeho možností při obrábění.

Abstract: The main objective of this work is to collect information about how the system Kovoprog when machining contoured surfaces (non-rotating and rotating). The work includes analysis of current CAM systems, system description Kovoprog and options when machining contoured surfaces, technical documentation, sample parts and finally a brief description to create the NC program in Kovoprog. The main asset of this work is to acquaint readers with the system and its potential Kovoprog during machining.

Klíčová slova: CAM systémy, obráběcí moduly, popis systému, NC program, simulace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Česánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48772 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní

Jak správně citovat práci

PETRŮ, David. Využití systému Kovoprog při obrábění tvarových ploch. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 17:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz