Elvira Bors

Bakalářská práce

Etický kodex jako nástroj podnikatelské etiky

Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na etiku a etické chování firem. Cílem práce je analýza a zhodnocení současného stavu dodržování etických zásad v konkrétní firmě. Práce je rozdělena na dvě části – teoretická a praktická. V teoretické části budu uvádět základní pojmy, metody a zásady etického chování. V praktické části zhodnotím výsledky šetření a navrhnu etický kodex pro vybranou firmu, případně …více
Abstract:
This thesis is focused on ethics and ethical behavior of companies. The aim is to analyze and evaluate the current state of ethical principles in a particular company. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part observes basic concepts, methods and principles of ethical behavior. Practical part evaluates results and suggests a code of ethics for the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/h7445z/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management