Bc. Martin Procháska

Diplomová práce

Application Lifecycle Management Solutions

Application Lifecycle Management Solutions
Anotace:
Tato práce prezentuje koncept zvaný „Application Lifecycle Management“ a mapuje relevantní oblasti softwarového vývoje včetně specifických požadavků pro ALM řešení. Dále jsou diskutovány aspekty softwarových implementací ALM řešení a je nastíněn proces osvojení spolu s možnými problémy. V druhé části práce jsou uvedeny významné ALM produkty nalezené na základě průzkumu trhu a je analyzována jejich …více
Abstract:
This thesis presents the Application Lifecycle Management /ALM/ concept and maps the related areas of software development as well as their specific requirements for ALM solution. It discusses the aspects of ALM solution software implementation and also outlines the possible adoption process together with connected issues. In the second part, the current software market is sought for notable ALM software …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Ondřej Skřehota
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky