Dagmar SIKOROVÁ

Bakalářská práce

The Struggle for Racial Equality: Martin Luther King, Jr.

The Struggle for Racial Equality: Martin Luther King, Jr.
Abstract:
The bachelor thesis deals with racial discrimination of African Americans in the United States in the 20th century and provides a detailed description of the most important events of their struggle against racism in the 1950s and 1960s. It describes the life of Martin Luther King, Jr. and his lifelong work in the Civil Rights movement. In the end King?s concept of nonviolence is compared with black …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje rasové diskriminaci Afroameričanů ve 20. století a popisuje vývoj nejvýznamnějších událostí a akcí v boji proti rasismu v 50. a 60. létech 20. století. Dále popisuje život Martina Luthera Kinga, Jr. a jeho celoživotní práci v hnutí za občanská práva. V závěru je porovnáno Kingovo pojetí nenásilí s černošským separatistickým a nacionalistickým hnutím.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009
Zveřejnit od: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Dagmar. The Struggle for Racial Equality: Martin Luther King, Jr.. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta