Theses 

Doc. Paedr. Mikuláš Popovič - hudební pedagog – Michal KUŽELA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelské studium hudební výchovy pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy

Michal KUŽELA

Diplomová práce

Doc. Paedr. Mikuláš Popovič - hudební pedagog

Doc. Doctor Mikuláš Popovič - The Music Teacher

Anotace: Cílem diplomové práce je představit doc. Popoviče jako komplexní osobnost hudebního pedagoga a vzpomenout na Mikuláše Popoviče jako osobu. Úmyslem je také shromáždění veškerých získaných informací do jedné ucelené publikace a tou by mohla být předkládaná diplomová práce. Samozřejmostí diplomové práce je nezbytný seznam použité literatury a pramenů, kterých však nebylo příliš. Spíše se práce opírá o informace osobních rozhovorů a písemných dokumentů z rodinného archivu Jaroslavy Popovičové. V příloze práce je dostatečný prostor pro fotodokumentaci ze života Mikuláše Popoviče a tabulka časových období práce v pěveckých sborech.

Abstract: The main objective of the thesis is to introduce doc. Popovič as an art pedagogue and also to commemorate Mr Mikuláš Popovič as a person. The secondary goal of this thesis is to assemble all the gained information into a comprehensive publication. Indispensable bibliography is included although the sources were scarce. The core of the thesis is rather based on information from interviews and also from written documents from Mrs Jaroslava Popovičová´s family archive. The supplements illustrate the life of Mr. Mikuláš Popovič using photographs. The history of his work in choirs is demonstrated in various charts.

Klíčová slova: pedagog, harmonizace, úpravy písní, sbormistr, korepetitor, vynikající sluch, algoritmy, pokora

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Říha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KUŽELA, Michal. Doc. Paedr. Mikuláš Popovič - hudební pedagog. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz