Bc. Dominik Pokora

Bakalářská práce

Význam nových médií a game-based learningu ve speciální pedagogice

Significance of New Media and Game-based learning in special education
Anotace:
Cílem práce je odpovědět na otázku, jakou roli hrají nová média a principy game-based learningu ve výuce na speciálních školách (ZŠ) v České republice od roku 2000. Výzkum probíhal formou případové studie – rozhovoru s pedagogy Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. V práci bych se chtěl zaměřit na to, jak pedagogové nová média s prvky game-based learningu v praxi využívají pro edukační …více
Abstract:
The goal of this work is to answer a question „what is a role of new media and principles of game-based learning in education in special schools (primary schools) in the Czech Republic since 2000. The research has been done via interviews with teachers of Primary Special School and Practical School of Jihlava. In this work, I would like to adress the way in which teachers use the new media with aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: Mgr. Tomáš Bártek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta