Hana Česalová

Bakalářská práce

Domov a jeho význam pro sociální začleňování osob s mentálním postižením v rámci podpory samostatného bydlení

Home and its importance for the social inclusion of people with mental disabilities in support of independent living.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podporou samostatného bydlení osob s mentálním postižením v chráněném bydlení Domov sociálních služeb Slatiňany. V teoretické části se věnuje odborným pojmům domov, sociální začleňování, osoby s mentálním postižením. Dále význam a rozdělení pojmu samostatné bydlení a chráněné bydlení z pohledu vybraných autorů. Je nutné přiblížit si i legislativní stránku problematiky týkajících …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the support of independent living of people with mental disabilities in the sheltered housing of the Slatiňany Social Services Home. In the theoretical part deals with the professional concepts of home, social inclusion, people with mental disabilities. Furthermore, the meaning and division of the concept of independent housing and sheltered housing from the point of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB14627

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 8. 2023
 • Vedoucí: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.
 • Oponent: PhDr. Lenka Neubauerová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 8. 2023 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Ústav sociální práce

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.