Anna HURNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v organizaci Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava příspěvková organizace

Transformation of residential social services for people with mental disabilities in the organization Čtyřlístek center for people with disabilities Ostrava contributory organization
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá transformací pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, a to konkrétně v organizaci Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak se změnil život vybraných klientů se zdravotním postižením po přechodu z ústavní péče do komunitního zařízení chráněného bydlení po transformaci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the transformation of residential social services for people with disabilities, specifically in the organization Čtyřlístek - center for people with disabilities Ostrava, contributory organization. The aim of the bachelor thesis is to find out how the lives of selected clients with disabilities changed after the transition from institutional care to community facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HURNÍKOVÁ, Anna. Transformace pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením v organizaci Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava příspěvková organizace. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií