Kristýna VÁCHALOVÁ

Bachelor's thesis

Der ,Drachenstich' zu Furth im Wald. Die Einwirkung zeitpolitischer Umbrüche auf ein historisches Festspiel an der bayerisch-böhmischen Grenze

Spearing the dragon (Der Drachenstich) in Furth im Wald. The influence of political changes on a historical festival at the Bavarian-Bohemian border
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is the historical play 'Drachenstich' in the town of Furth im Wald and the effects of contemporary political events of the twentieth century on it. Two versions of this play by Josef Martin Bauer from 1953 and Alexander Etzel-Ragusa from 2006, which take place against the background of the Hussite wars, were chosen for analysis and mutual comparison. The textual analysis …more
Abstract:
Tématem bakalářské práce je historická hra ,Drachenstich' ve městě Furth im Wald a dopady soudobých politických událostí dvacátého století na ni. Právě dvě verze této hry od autorů Josefa Martina Bauera z roku 1953 a Alexandera Etzela-Ragusy z roku 2006, které se odehrávají na pozadí husitských válek, byly zvoleny k analýze a vzájemnému porovnání. Z textové analýzy vyšlo najevo, že Bauerovo dílo bylo …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Phil. Boris Blahak, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁCHALOVÁ, Kristýna. Der ,Drachenstich' zu Furth im Wald. Die Einwirkung zeitpolitischer Umbrüche auf ein historisches Festspiel an der bayerisch-böhmischen Grenze. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Linguistics / Foreign Languages for Business

Theses on a related topic