Bc. Andrea Prokopová

Bachelor's thesis

Příležitosti a bariéry spolupráce veřejných knihoven a základních škol na rozvoji čtenářské gramotnosti

Opportunities and barriers in cooperation between public libraries and primary school in the development of literacy
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Příležitosti a bariéry spolupráce veřejných knihoven a základních škol na rozvoji čtenářské gramotnosti“ seznamuje čtenáře s tématem spolupráce mezi školami a knihovnami a popisuje současný stav řešené problematiky. Práci tvoří dvě hlavní části. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které s rozvojem čtenářské gramotnosti souvisí, věnuje se historii výzkumů, socializačním …more
Abstract:
The bachelor thesis entitled "Opportunities and Barriers to Cooperation on the Development of Reading Literacy between Public Libraries and Primary Schools" introduces the reader to the topic of cooperation between schools and libraries and deals with the current state of this issue in greater detail. The thesis consists of two main parts. The theoretical part defines the key terms related to the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta