Eva HOUROVÁ

Bakalářská práce

Vliv aktivace bránice na projevy GERD

The diaphragm activation impact on GERD manifestations
Anotace:
Cílem práce je přispět pomocí vhodných fyzioterapeutických metod, postupů a konceptů ke správné funkci bránice a tím zmírnit projevy GERD. Ve své práci jsem zpracovala kazuistiku 19 leté pacientky s refluxním onemocněním jícnu. Na základě vstupního kineziologického vyšetření byl vypracován krátkodobý fyzioterapeutický plán složený ze 14 terapií, jež byly praktikovány po dobu čtyř týdnů. S pomocí využití …více
Abstract:
The aim of this work is to contribute by means of appropriate physiotherapeutic methods, procedures and concepts to the proper function of the diaphragm and thus to reduce the symptoms of GERD. I processed a case report of a 19-year-old patient with gastroesophageal reflux disease. Based on the initial kinesiological examination, a short-term physiotherapeutic plan was prepared, consisting of 14 therapies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Charvátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUROVÁ, Eva. Vliv aktivace bránice na projevy GERD. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma