Bc. Nikoleta Grocholová

Diplomová práce

Finančná analýza – nástroj finančného riadenia podniku

Financial analysis – tool of corporate financial management
Abstract:
The main topic of the thesis is the enterprise financial management and the role of the financial analysis in the financial management. The aim of the diploma work is to determine the position of the financial analysis in the financial management, define its objectives and tools, and in particular, to apply the financial analysis for the selected enterprise. The first chapter by its content covers …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá finančným riadením podniku a postavením finančnej analýzy vo finančnom riadení. Cieľom diplomovej práce je vymedziť postavenie finančnej analýzy vo finančnom riadení, definovať jej ciele a nástroje a konkrétne aplikovať finančnú analýzu na vybraný podnik. Prvá kapitola diplomovej práce je súhrnom teoretických poznatkov v oblasti finančného riadenia s dôrazom na metódy finančnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance