Bc. Peter Macko

Diplomová práce

Finančné plánovanie ako efektívny prvok finačného riadenia

Financial planning as an effective element of financial management
Abstract:
This Master’s thesis deals with financial planning as an effective element of corporate financial management. The aim of the thesis is to create a financial plan that will positively influence the business management in the following periods. The theoretical part of the thesis discusses all the elements of financial analysis from its origin, collecting data for various tools to perform financial analysis …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá finančným plánovaním ako efektívnym prvkom finančného riadenia podniku. Cieľom práce je zostavenie finančného plánu, ktorý pozitívne ovplyvní hospodárenie podniku v nasledujúcich obdobiach. Teoretická časť práce rozoberá všetky náležitosti finančnej analýzy od jej vzniku, zberu dát po rôzne nástroje na vykonanie finančnej analýzy. Tiež sa zaoberá finančným plánovaním …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/kdqy0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eliška Smotlachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství