Bc. Michaela Pešoutová

Diplomová práce

Testování rytmických schopností u členů BM Fitness Havlíčkův Brod

Testing of rhythmic abilities in BM Fitness members in Havlíčkův Brod
Anotace:
Anotace: PEŠOUTOVÁ, Michaela, Testování rytmických schopností u členů BM Fitness Havlíčkův Brod, Brno 2015 Obsah diplomové práce je zaměřen na vytvoření testů pohybové rytmické percepce a pohybové rytmické realizace a jejich porovnání se standardizovanými testy. Sestavuje stručný popis aerobikového klubu BM Fitness Havlíčkův Brod a zařazuje rytmické schopnosti do systému.
Abstract:
Abstract: PESOUTOVA Michaela. Testing thitmic skills on members of BM Fitness Havlickuv Brod, Brno 2015. The content of my diploma project is targeted on creating a rhitmic-move perception test and a rhitmic-move realization test. These test are compared to standard tests. This project compiles a brief description of aerobic club BM Fitness Havlickuv Brod and classified thitmic skills in to system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií