Věra Králová

Doctoral thesis

Faktory ovlivňující přístup nositele změny ke změně organizační struktury

Factors influencing change agents’ approach to changing organizational structure
Abstract:
Vysoké procento selhání realizovaných organizačních změn je častým argumentem v literatuře i v praxi. Vysvětlení této neúspěšnosti motivuje k novému pohledu na výzkum organizační změny. Nabízí se pohled perspektivou organizačního designu, který předchází samotné organizační změně. Organizační design, stejně jako organizační změna, je ovlivněn kontextem, obsahem a procesem, ale také nositelem změny …more
Abstract:
High prevalence of organizational change failures is a topical issue both in academia and in practice. Organization design offers a new perspective for exploring such prevalence because organization design precedes organizational changes. Both organization design and organizational change are influenced by context, content, and process. Moreover, there is a strong influence of change agents whose role …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 4. 2020
  • Supervisor: Pavel Štrach
  • Reader: Miroslav Špaček, Lea Kubíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78982