Bc. Ceslav Cieslar

Bakalářská práce

Válečné konflikty po ukončení studené války – případová studie – konflikt v Kosovu

Military Concflicts after the end of the Cold War – Case Study – The Conflict in Kosovo
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bude analyzovat konflikt v Kosovu z pohledu teorie spravedlivé války, dílčím cílem pak bude poukázat na příkladu Kosova na charakteristické znaky válečných konfliktů po ukončení studené války. Práce bude vycházet především z teoretických východisek ius ad bellum, ius in bello a konceptu spravedlivé války. Podstata konceptu spravedlivé války je založena na skutečnosti, že existují …více
Abstract:
The aim of my Bachelor Thesis will be to analyze the conflict in Kosovo in terms of just war theory, a sub-target will point in relation with the conflict in Kosovo on the characteristics of armed conflicts after the end of Cold War. My thesis will be based primarily on the theoretical background of ius ad bellum, ius in bello and the concept of just war. The essence of the concept of a just war is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií