Bc. Ondřej Ližička

Diplomová práce

Systémová změna a její vliv na percepci prostředí a hodnotové charakteristiky individuálních aktérů: konec studené války a George H. W. Bush a Margaret Thatcherová

Systemic change and its impact on the perception and values of individual actors: the end of the Cold War and George H. W. Bush and Margaret Thatcher
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá zhodnocením vlivu konce studené války na individuální státníky, amerického prezidenta George H.W. Bushe a britskou ministerskou předsedkyni Margaret Thatcherovou. Výzkum, předkládaný v této práci, je postaven na základech analýzy zahraniční politiky a předpokládá významnou roli individuálních aktérů v mezinárodních vztazích. Pomocí zhodnocení systémové změny, reprezentované …více
Abstract:
This master thesis deals with the end of the Cold War and its influence at statesmen, the American president George H. W. Bush and the British Prime Minister Margaret Thatcher. Reaserch presented in this master thesis is built on the theoretical assumptions of the Foreign Policy Analylis and expects an important role of individual actors in international relations. Reaserch deals with evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií