Michaela ROSENBERGOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání marketingu, managementu a prezentace basketbalu za současného a předchozího výboru svazu

Comparison of marketing, management and presentation of basketball in the current and the previous association
Anotace:
Obsahem této práce je celkový náhled na Českou basketbalovou federaci a to hned z několika hledisek. Hlavním cílem této práce je ukázat pomocí poměrových ukazatelů faktory ovlivňující hospodaření, a tím nalézt vhodný způsob analyzování a řízení podniku do dalších let. V první části práce se věnuji marketingu, popisuji, co si pod sportovním marketingem můžeme představit a hlouběji popisuji marketingový …více
Abstract:
This thesis gives an overview of the Czech Basketball Federation, concerning several aspects. The main aim of this thesis is to show factors influencing economy through ratio indicators and thus find an appropriate way of a long term company analysis and management. The first part of my thesis deals with marketing, I describe what aspects sports marketing may concern and I describe the marketing mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROSENBERGOVÁ, Michaela. Porovnání marketingu, managementu a prezentace basketbalu za současného a předchozího výboru svazu. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management