Tomáš Votava

Diplomová práce

Wage Inequality and Returns to Education: Evidence from Visegrad Countries

Wage Inequality and Returns to Education: Evidence from Visegrad Countries
Anotace:
V současné ekonomické literatuře často diskutovaný fenomén mzdové nerovnosti je prokázaným jevem současných trhů práce jak v USA, tak v Evropě. V předkládané práci, založené na harmonizovaných datech databáze EU-SILC, jsou aplikovány techniky kvantilové regrese a tradiční metody nejmenších čtverců za účelem odhadu vlivu dosaženého vzdělání na mzdy v rámci zemí Visegrádské skupiny, tedy v České republice …více
Abstract:
Wage inequality is a well-established phenomenon of contemporary labour markets both in the United States and Europe, frequently discussed in the contemporary labour economics literature. In the following paper, based on harmonised data of the EU-SILC database, a semi parametric technique of quantile regression has been applied together with the traditional OLS method in order to estimate the impact …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Geoff Pugh

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30193