Bc. Jalaa Alibrahim

Diplomová práce

Monetary policy of the Visegrad Group countries in comparison with the Euro area

Měnová politika zemí vyšehradské skupiny ve srovnání s eurozónou
Anotace:
Abstraktní:Alibrahim, Jalaa. Měnová politika zemí vyšehradské skupiny ve srovnání s eurozónou. Diplomovápráce, Mendelova univerzita v Brně, Brno 2018. Cílem této diplomové práce je porovnat měnovoupolitiku zemí vyšehrádské skupiny a eurozóny (Měnová politiku Evropské centrální banky v rámciSlovenska) ve sledovaném období od roku 2001 do roku 2017 a zaměřit se na inflaci v těchto zemích.Výzkum byl zaměřen …více
Abstract:
Abstract:Alibrahim, Jalaa. Monetary policy of the Visegrad Group countries in comparison with the Euro area.Master thesis, Mendel University in Brno, Brno 2018.The aim of this diploma thesis is to compare monetary policy of Visegrad Group countries and theEuro area (European central bank’s monetary policy within Slovakia) during the observed periodfrom 2001 to 2017 and the focus will be on the inflation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta