Natálie POKLUDOVÁ

Bakalářská práce

Fenolické látky v medicíně

Phenolic compounds in medicine
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fenolických látek, jejich účinků na lidský organismus a využití těchto látek v medicíně. Tato práce má formu literární rešerše, která je rozdělena do 4 hlavních kapitol. Práce se zabývá stručným popisem a rozdělením přírodních látek, dále charakteristikou, strukturou a klasifikací látek fenolických. V práci jsou popsány vybrané skupiny fenolických látek …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of phenolics compounds, their effects on the human organism and the use of these compounds in medicine. This work takes the form of literary research, which is divided into 4 main chapters. The work deals with a brief description and classification of natural products, futher the characteristics, structure and classification of phenolic compounds. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Karas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKLUDOVÁ, Natálie. Fenolické látky v medicíně. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta