Mgr. Marcela Leugnerová

Disertační práce

The influence of social effectiveness on the construct-related validity of assessment center

The influence of social effectiveness on the construct-related validity of assessment center
Anotace:
Dizertační práce se zaměřuje na prozkoumání vlivu sociální efektivity uchazečů na hodnocení jejich výkonu během výběrového řízení. Prvním cílem práce je ověřit přímý vliv dvou konstruktů reprezentujících sociální efektivitu (self-monitoringu, SM; schopnosti identifikovat požadavky situace, SIPS) na hodnocení výkonu účastníků assessment centra (AC). Druhým cílem, který práce má, je ověření existence …více
Abstract:
The doctoral thesis is focused on the research of influence of social effectiveness construct in selection methods. The first aim of the thesis is to verify the direct influence of two representatives of social effectiveness (self-monitoring, SM; Ability to Identify Criteria, ATIC) on the performance evaluation in the assessment center (AC). The second goal is to examine the moderating effect of social …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií