Bc. Martina Čapková

Diplomová práce

Hodnocení efektivity výběru pracovníků pomocí assessment centra

Evaluation of the effectiveness of selection procedure with the assessment center method
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity assessment centra, které je využíváno jako metoda výběru nových pracovníků do podniku. Assessment centrum je založeno na kombinaci více metod hodnocení lidí, více posuzovatelů a více posuzovaných. Uchazeči o zaměstnání jsou hodnoceni na aktuálně předvedeném chování a je posuzován rozsah, v jakém naplňují vybrané kompetence. Cílem assessment centra je …více
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the assessment centre effectiveness which is used as an employee selection procedure into a company. The assessment centre is based on a combination of several methods of personal evaluations, several evaluators and several applicants. Applicants are evaluated according to their currently performed behavior. The evaluators assess the range, which applicants fulfil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Václav Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií