Bc. Andrea Křivánková

Bakalářská práce

Informovanost žáků základních škol o možnostech ochrany před neplánovaným rodičovstvím

Knowledge of primary school pupils about the possibilities against unplanned parenthood
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Ústředním pojmem teoretické části je pojem antikoncepce. Kromě pojmu antikoncepce a popisu jednotlivých antikoncepčních metod se v práci lze setkat se stručnou anatomií a fyziologií mužských a ženských pohlavních orgánů, menstruačního a ovariálního cyklu. Dále se zabývá rešerší literatury vhodné pro výuku předmětu Výchova ke zdraví a zařazením …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The main term of the practical part is contraception. Besides contraception and description of individual contraceptive methods the work consists of a brief male and female genitals anatomy and physiology and menstrual and ovarian cycle. The work also deals with the textbooks retrieval suitable for Health Education lessons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta