Theses 

Personální marketing firmy – Veronika Škvorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích

Veronika Škvorová

Bakalářská práce

Personální marketing firmy

Anotace: Důležitost získání těch nejlepších lidí do společnosti je se stále se měnícím prostředím větší a větší. Již nestačí být dobrým zaměstnavatelem. V dnešním boji o talenty musíme umět dobře prezentovat naše přednosti jako zaměstnavatele potencionálním uchazečům a k veřejnosti. Tato práce se zabývá tímto problémem a řeší problematiku personálního marketingu, který pomáhá organizaci lépe dosáhnout pozitivní zaměstnavatelské pověsti. Práce je zpracována jako bakalářská práce a má dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část, na základě dostupných pramenů, přibližuje problematiku personálního marketingu, jeho rozdělení a dále se soustřeďuje na specifické personální činnosti, které spadají do externího personálního marketingu. Praktická část představuje příslušnou organizaci a její přístup k personálnímu marketingu včetně aktivit zacílených na potenciální uchazeče.Cílem práce je navrhnout opatření pro zlepšení stavu personálního marketingu konkrétního podniku

Abstract: The importance of recruitment of the best people is bigger and bigger with a constantly changing society. To be the good employer that is not enough. We have to learn how to communicate our strengths to potential candidates and public in current fight for talents. This work deals with this problem and solves the problem of the personnel marketing, which helps organization easier get into a positive light.The work was written as a thesis work and has two parts: theoretical and practical. Theoretical part identifies the concept of personnel marketing its severance and then it focuses on specific personnel activities that are falling below the external personnel marketing. Practical part introduces the company and its access to personnel marketing including activities targeted to potential candidates.The aim is to suggest a recommendation to improve the state of personnel marketing in company.

Klíčová slova: Personální marketing, externí personální marketing, získávání, výběr

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:43, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz