Mgr. Zuzana MATEROVÁ

Bachelor's thesis

Indukce epidermálního UV-stínění během vývoje listů ječmene jarního a jeho mutantu chlorina f2

Induction of epidermal UV-shielding during development of wild-type barley leaves and its mutant chlorina f2
Anotácia:
Pro experiment byly použity rostliny ječmene jarního (Hordeum vulgare L.cv.Bonus), a to divoký typ (wild type; WT) a jeho mutant chlorina f2 (clo f2), na kterých byla měřena fluorescence chlorofylu a pomocí fluorimetru Xe-PAM (Heinz Walz, Effeltrich, Německo). Pro vyhodnocení míry UV-stínění u rostlin ječmene jarního bylo použito poměru mezi fluorescencí chlorofylu a excitovanou v modré (B), resp. …viac
Abstract:
For this experiment , the wild-type spring barley plants (Hordeum vulgare L.cv.Bonus) and its mutant chlorina f2 were used for the measurements of chlorophyll a fluorescence using Xe-PAM fluorimetr. For evaluation of the UV-shielding rate of barley plants, the ratio between fluorescence of chlorophyll a excited in blue (B) and ultraviolet (UV) spectral region (F-B/F-UV) was used. The purpose of this …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zverejniť od: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedúci: Mgr. Michal Štroch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATEROVÁ, Zuzana. Indukce epidermálního UV-stínění během vývoje listů ječmene jarního a jeho mutantu chlorina f2. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta