Jan Hlaváček

Bakalářská práce

Zobrazení Irské komunity v Leenanské trilogii Martina McDonagha

The Depiction of Irish Community in The Leenane Trilogy by Martin McDonagh
Abstract:
This Bachelor Thesis is focused on the problematics and analysis of three plays by Martin McDonagh, which together form so called Leenane trilogy. It is The Beauty Queen of Leenane, A skull in Connemara and The Lonesome West. The first theoretical part will introduce McDonagh's work into a literary-historic context of Irish drama from the second half of the 20th century. Author's history of writing …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku a analýzu třech her autora Martina Mcdonagha, které spolu tvoří tzv. Leenanskou trilogii. Jedná se konkrétně o Krásku z Leenane, Lebku z Connemary a Osiřelý Západ. V první teoretické části práce bude uvedena McDonaghova tvorba do literárně-historického kontextu irského dramatu z druhé poloviny dvacátého století. Dále budou stručně představeny počátky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlaváček, Jan. Zobrazení Irské komunity v Leenanské trilogii Martina McDonagha. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická